Sənaye xəbərləri

Tamamilə avtomatik ağıllı qrafik işarələmə maşınının səmərəliliyi!

2021-03-23
Gələcək fabrikdə süni əvəz edəcək daha ağıllı avtomatlaşdırma avadanlığı olacaqdır. Çin işçi çatışmazlığı ilə qarşılaşır, qısa müddətə ağıllı cihazlar tərəfindən doldurulmalıdır.

Yuxarıda göstərilən videoda iş etiketləmək üçün ümumiyyətlə yeddi və ya səkkiz nəfərə ehtiyacımız var. Bir maşın yerinə mükəmməldir. Məhz işçi qüvvəsinə qənaət edir, istehsal xərclərini azaldır.